ចាប់ខ្លួនបុរស២នាក់នៅទីក្រុងផ្សេងគ្នាក្នុងករណីពីបទអំពើភេរវកម្មប្រទេសអង់គ្លេស

0

ប្រភពព័ត៌មានពី​ BBC ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

បុរស២នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនបទសង្ស័យបោះផ្សាយអំពើភេរវកម្ម។ បុរសវ័យ៣៦ឆ្នាំម្នាក់មកពីទីក្រុង Birmingham និងវ័យ៣៥ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Doncaster ។

ប៉ូលិសនៅតំបន់ Midlands ភាគខាងលិចនិយាយថា បុរសទាំងនោះត្រូវសាកសួរដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មតំបន់ Midlands ភាគខាងលិចនៅស្ថានីយប៉ូលិសនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរ។ ប៉ូលិសនិយាយថា ការស្វែងរកអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៊្លុមីងហាំ និងទីក្រុងដូស្កាស្ទ័រ កំពុងតែបន្តផងដែរ។

កងកម្លាំងនិយាយថា ការចាប់ខ្លួនសើបអង្កេតដឹកនាំដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម ព្រមទាំងមានការគាំទ្រពីប៉ូលិសតំបន។South Yorkshire ភាគខាងត្បូង៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here