ក្រុមហ៊ុនBoeing ធ្វើការជួសជុលកម្មវិធីសម្រាប់ 737MAX បញ្ចប់ហើយ!

0

ប្រភពព័ត៌មានពី RT ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមហ៊ុនBoeing បានបញ្ចប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសម្រាប់យន្តហោះ 737MAX របស់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗជាមួយយន្ដហោះនេះបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរចំនួនពីរដងនៅឆ្នាំនេះ។

ក្រុមហ៊ុននេះឱ្យដឹងថា ខ្លួននឹងធ្វើការកំណត់វិញ្ញាបនប័ត្រការហោះហើរជាមួយរដ្ឋបាលអាកាសចរណ៍សហព័ន្ធនាពេលឆាប់ៗនេះ។ ទីភ្នាក់ងារនេះទទួលរងការរិះគន់ចំពោះការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនប័ត្រពីមុនរបស់យន្តហោះនេះ ទោះបីជាមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការហោះហើរដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ដោយ។

ប្រធានក្រុមហ៊ុន និងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនBoeing លោក Dennis Muilenburg និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “ជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពជាអាទិភាពច្បាស់លាស់របស់យើង យើងបានបញ្ចប់ការហោះហើរសាកល្បងទាំងអស់ជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីនេះរួចហើយ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here