លោកស្រី Theresa May ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយសង្គ្រាមក្តៅលើនយោបាយ Brexit

0

ប្រភពព័ត៌មានពី​ BBC ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

នេះជាការតស៊ូដែលនៅតែបន្ត អស់រយៈពេល៣ឆ្នាំដ៏ផុយស្រួលមួយ។នៅពេលដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្រ្តី Theresa May អាចនឹងទទួលជ័យជំនះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកល និងត្រូវគេមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអ្នកដឹកនាំ ដែលលោកស្រីបរាជ័យម្តងហើយម្តងទៀត ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះលើនយោបាយ Brexit ក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ដោយការបញ្ជូនកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការដកខ្លួនរបស់លោកស្រី ។

ហើយឥឡូវនេះ ជាមួយនឹងអនាគតនយោបាយកាន់តែមិនច្បាស់លាស់ជាងមុនថែមទៀត ដែលថាតើលោកស្រីអាចរក្សាតំណែងមួយនេះបានដោយរបៀបណានោះទេ?៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here